Noticias-Portada

Desgaitasun-maila aitortzeko agiria Bizkaiko Foru Aldundiak ematen duen dokumentu ofiziala da (Foru Agindua), pertsona baten desgaitasuna egiaztatzen duena. Desgaitasunaren administrazio-aitorpena da, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Balorazio Unitateko profesionalek egiten duten balorazio bat pasatu ondoren eskuratzen da.

Dokumentu hori eskuratzeko lehen urratsa Balorazio eta Orientazio Zerbitzuan eskaera bat aurkeztea da. Ondoren, zitazioa egingo zaio arlo psikologikoko, medikuntzako, gizarte-laneko eta abarreko profesional-talde bati, desgaitasuna eta haren gradua zehazte aldera. Eskabidearekin batera, txosten medikoak, psikologikoak eta/edo sozialak aurkeztu behar dira, hau da, informazio garrantzitsua eman dezaketen txostenak.

Gehienez ere 3 hilabeteko epean, interesdunak posta ziurtatu bidez jasoko du ebazpena etxean. Ebazpen horrek desgaitasunaren diagnostikoa, desgaitasun-mota eta desgaitasun-maila jasoko ditu, ehunekotan neurtuta, bai eta garraio kolektiboak erabiltzeko mugikortasun-zailtasunak zehazteko baremoa ere.

Nahiz eta batzuentzat hainbat baldintza bete behar izan, desgaitasuna duen pertsona izatea aitortzeak prestazio/onurak jasotzeko eskubidea dakar: kotizazio gabeko prestazioak, PFEZren kenkariak, lan-errendimenduagatiko hobariak, ibilgailuak erosi eta egokitzeko zerga-kenkariak, zirkulazioko udal-zergaren salbuespena, Enplegu Zentro Berezietarako sarbidea, etxebizitzarako Eusko Jaurlaritzaren laguntzak, laguntza teknikoak, laguntza-produktuak, etab.

Berrikusi al daiteke desgaitasun-maila?

Desgaitasunaren berrikuspena eskatzeko aukera dago, ebazpena ematen denetik gutxienez bi urte igarotzen direnean. Gutxieneko epea ez da beharrezkoa izango diagnostiko-akatsa egiaztatzen bada edo aldaketa nabarmenak gertatzen badira desgaitasun-egoeraren funtsezko aldaketa hori bermatzen duen txosten medikoa aurkeztuta.

Horrezaz gainera, desgaitasun-maila ofizioz berrikusi ahal izango da, Aldundiak eskatuta.